Sportaanbod

Uitslagen

Iedere week wordt door schutters in het gehele land deelgenomen aan wedstrijden. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers maar ook geïnteresseerden deze uitslagen kunnen inzien is de digitale uitslagenmodule ontwikkeld.

Voor het bekijken van de uitslagen selecteert u allereerst aan de rechterzijde de wapengroep, vervolgens de discipline en dan de wedstrijd. De wedstrijden zijn ingedeeld op basis van niveau en datum, waarbij de laatst verschoten wedstrijd bovenaan het overzicht staat. 

Schietsportverenigingen kunnen uitslagen hiervoor aanleveren door gebruik te maken van het speciaal daarvoor ontwikkelde uitslagenformulier (*.xls). Voor een correcte en spoedige verwerking is het van belang dat alle gevraagde informatie in de juiste kolom vermeld wordt. Klik op het uitslagenformulier om dit te downloaden.

Ranking-wedstrijden, Afdelings-, Districts-, Landelijke Klasse Kampioenschappen en Nederlandse Kampioenschappen in de gerankte disciplines worden reeds automatisch in deze database verwerkt. 

Voor de overige wedstrijden geldt dat de uitslagen door de wedstrijdorganisatie toegezonden dienen te worden aan de desbetreffende DTC of LTC, die vervolgens, na akkoordbevinding, deze uitslagen zal doorzenden aan het bondsbureau voor de uiteindelijke verwerking.