Sportaanbod

Wedstrijdkalenders

De KNSA houdt voortdurend een kalender van alle wedstrijden in heel Nederland bij. Niet alleen de wedstrijden die onder auspiciën van de KNSA worden georganiseerd maar ook open wedstrijden van bij de KNSA aangesloten schietverenigingen kunnen in de kalender worden opgenomen.

Een voorwaarde voor opname is wel dat deze wedstrijd tijdig is aangemeld en dat de wedstrijd worden georganiseerd in de door de KNSA gereglementeerde disciplines.

Voor aanmelding van een wedstrijd ter publicatie in de kalender op internet, dient een wedstrijdaanmeldingsformulier te worden ingediend. Dit wedstrijdaanmeldingsformulier is hier te downloaden in PDF (invulbaar) of in Word. De procedure voor aanmelding van de wedstrijd is dan als volgt:

Digitale wedstrijdaanmelding
Het volledig ingevulde formulier zendt u per e-mail naar de desbetreffende voorzitter van de DTC. De e-mailadressen zijn te vinden bij adresgegevens in het menu CONTACT.  Deze beoordeelt of uw wedstrijd niet op een datum is vastgesteld waarop reeds andere wedstrijden in de kalender zijn opgenomen in dezelfde discipline in eenzelfde District of Afdeling.

Gaat de voorzitter DTC akkoord, dan zendt deze het wedstrijdaanmeldingsformulier geparafeerd, naar de desbetreffende Landelijke Technische Commissie. Als ook de LTC akkoord gaat, wordt het formulier voor akkoord getekend en vervolgens naar het Bondsbureau toegezonden. Het Bondsbureau zal de wedstrijd per direct opnemen in de internet-kalender.

Houdt u er rekening mee dat voor de aanmelding van wedstrijden het tijdpad tussen verzending door een vereniging en de uiteindelijke ontvangst op het Bondsbureau enige dagen in beslag kan nemen. Daarom is het verstandig om de aanmeldingen zo spoedig mogelijk in te zenden.