Topsport

Topsport is een fulltime job!

Wie tegenwoordig denkt dat topsport als een uit de hand gelopen hobby er wel zomaar even bij gedaan kan worden, komt bedrogen uit. Topsport is een vak en om dat vak goed uit te oefenen is een topsporter dag in, dag uit, van vroeg in de ochtend tot ’s avonds laat met zijn vak bezig. En dat gedurende minimaal 250 dagen per jaar, onder leiding van een Bondscoach c.q. Trainer/Coach en met begeleiding van diverse specialisten! Op het Nationaal Sportcentrum Papendal bijvoorbeeld kunnen topsporters tevens gebruik maken van een fysieke trainer, een life-skills coach, een studie-intermediair, een sportarts, een fysiotherapeut, bewegingswetenschappers en een sportpsycholoog.

Topsport bedrijven betekent niet dat er minder aandacht mag zijn voor school of studie. Juist voor topsporters is het uitermate belangrijk dat zij zich voorbereiden op een carrière na de topsport. Waar “normale” mensen na afloop van hun studie beginnen aan een baan, komen topsporters daar pas aan toe op latere leeftijd wanneer zij klaar zijn met hun topsport. Maar omdat topsporters een bijzondere positie hebben, mogen zij hun studie op een andere wijze inrichten en krijgen zij veel medewerking van school. Te denken valt daarbij aan het afleggen van toetsen, proefwerken en tentamens op andere tijdstippen, aan huiswerkbegeleiding, studieopdrachten tijdens buitenlandse wedstrijden en het verkrijgen van extra verlof voor deelname aan internationale wedstrijden. Sporters die participeren in het TeamNL centrum op Papendal worden bovendien nog extra begeleid en ondersteund door een Studie-intermediair die contact onderhoudt met de diverse opleidingsinstanties.