Topsport

Topsportprogramma Geweer

Met ingang van 1 januari 2017 is het Topsportprogramma Geweer onderverdeeld in het Topsportprogramma 2020 en het Opleidingsprogramma 2024. Het Topsportprogramma 2020 heeft vijf (5) sporters met een door NOC*NSF en/of KNSA toegekende status, die worden getraind om te presteren in 2020. Het Opleidingsprogramma 2024 heeft sporters die worden opgeleid om te presteren in 2024.

Alle trainingen en overige activiteiten van zowel het Topsportprogramma 2020 als het Opleidingsprogramma 2024 vinden plaats onder leiding van een door de KNSA aangestelde Trainer/Coach Geweer. Beide programma’s kennen twee disciplines, Luchtgeweer (LG) en Kleinkalibergeweer (KKG). De schiettrainingen voor Luchtgeweer vinden plaats op het Nationaal Sportcentrum Papendal en de sporters hebben daar de beschikking over een schiethal met elektronische banen. De disciplines 50 meter Kleinkalibergeweer worden getraind in Barneveld (in de accommodatie van  Schietvereniging De Eendracht) en in het Schietsportcentrum Emmen te Emmer-Compascuum waar 50 meter Kleinkalibergeweer in de open lucht kan worden beoefend.

Het NSC Papendal staat bekend als professionele sportaccommodatie waar veel Nederlandse topsporters uit allerlei verschillende sporten trainen en verblijven en bovendien kunnen beschikken over zeer veel faciliteiten. Naast de schiethal, kan de KNSA-Geweerselectie er tevens gebruik maken van de faciliteiten die het TeamNL centrum aan topsporters biedt, zoals een life skills coach, een fysieke trainer, een studie-intermediair, een sportpsycholoog, bewegings-wetenschappers, een sportarts, sportfysiotherapeuten en masseurs. Het TeamNL centrum kan ook huisvesting regelen voor sporters die ver weg wonen.

Het KNSA Topsportprogramma Geweer is coach-gestuurd. Dat wil zeggen dat al deze specialisten, zoals een fysieke trainer of een bewegingswetenschapper vanuit het TeamNL centrum, worden aangestuurd door de Trainer/Coach Geweer. De Trainer/Coach geeft de specifieke training en bepaalt wanneer en hoe een fysieke trainer of eventuele andere specialisten worden ingezet.

Het globale weekprogramma van de Geweerselectie ziet er als volgt uit:

  Ochtend Middag Avond
Maandag Studie Vrije training LG Vaste training KKG
Dinsdag Studie Vaste training LG Fysieke training
Woensdag Studie Vaste training LG Vrije training LG
Donderdag Studie Vaste training KKG Fysieke training
Vrijdag Studie Vrije training LG  
Zaterdag Vrije training LG/Wedstrijd LG/KKG  
Zondag Rust