Topsport

Deelname grote internationale wedstrijden

De KNSA streeft ernaar om de best presterende sportschutters uit te zenden naar de grote internationale wedstrijden zoals Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en World Cups. Behoudens sportschutters uit de officiële KNSA-topsportprogramma’s, kunnen ook KNSA-topschutters die een eigen trainings- en wedstrijdprogramma volgen of sportschutters die een discipline beoefenen die niet in een KNSA-topsportprogramma is opgenomen, voor uitzending naar deze internationale wedstrijden in aanmerking komen.

Om uit deze groepen de beste sportschutters te kunnen selecteren, heeft de KNSA kwalificatie-procedures voor deelname aan A-wedstrijden opgesteld. Daarin zijn de minimale voorwaarden opgenomen waaraan potentiële deelnemers moeten voldoen. Jaarlijks worden voor de internationale disciplines drie afzonderlijke kwalificatieprocedures vastgesteld voor eventuele deelname aan deze wedstrijden van het komende jaar.

De KNSA heeft derhalve een afzonderlijke kwalificatieprocedure opgesteld voor deelname aan World Cups, Europese Kampioenschappen en Wereldkampioenschappen in ISSF-disciplines, een kwalificatieprocedure voor deelname aan Wereldkampioenschappen of Europese Kampioen-schappen in MLAIC-disciplines en een aparte kwalificatieprocedure voor deelname aan Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en World Cups in de Moderne Vijfkamp-disciplines (onder auspiciën van de UIPM).

Voor meer informatie over deze KNSA-kwalificatieprocedures en de daarin opgenomen voorwaarden, ga naar:

Kwalificatie internationale wedstrijden.