Topsport

NOC*NSF en TeamNL

TeamNL is een samenwerkingsverband tussen NOC*NSF en 28 sportbonden en bestaat uit topsporters die Nederland vertegenwoordigen op EK’s, WK’s en andere belangrijke internationale wedstrijden op weg naar Olympische en Paralympische Spelen. Ook de topsporters uit de Nationale Selectie(s) van de KNSA maken deel uit van TeamNL.

Om namens TeamNL deel te kunnen nemen aan de Olympische of Paralympische Spelen moet je als topsporter aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet je voldoen aan de kwalificatie-eisen van het Internationaal Olympisch Committee (IOC) en de International Shooting Sport Federation (ISSF). Daarnaast moet je voldoen aan de aanvullende prestatie-eisen van NOC*NSF. Om deel te mogen nemen aan de Paralympische Spelen moeten sportschutters voldoen aan de kwalificatie-eisen van het International Paralympic Committee en de World Shooting Para Sport (WSPS) en aan de aanvullende prestatie-eisen van NOC*NSF. Deze eisen, zowel olympisch als paralympisch, worden telkens twee jaar voorafgaand aan de Spelen vastgesteld.

Wanneer je hebt voldaan aan de eisen kun je door de KNSA worden voorgedragen bij NOC*NSF voor deelname aan de Olympische Spelen. Wil je meer weten over de rol van NOC*NSF bij de Olympische en Paralympische Spelen, klik dan op https://nocnsf.nl/teams.

De topschutters van de KNSA (uitsluitend fase 4) komen in aanmerking voor een NOC*NSF Bondsstatus. De Bondstatus bestaat uit een selectie aan voorzieningen die door NOC*NSF worden aangeboden. Deze voorzieningen zijn erop gericht om de sportieve prestaties samen met je coach, begeleidingsstaf en de sportbond te bevorderen. Meer informatie hierover is te vinden op: NOC*NSF athlete services/teamnl-topsportstatus.

NOC*NSF heeft tevens een Statusreglement voor topsporters opgesteld, hierin worden worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een topsporter een status kan verkrijgen. Klik hier om het statusreglement in te zien: NOC*NSF Statusreglement Topsporters.