Topsport

Talentherkenning en -ontwikkeling

Het talentidentificatie- en ontwikkelingsproces van de KNSA is gericht op jonge sportschutters. Wanneer op jonge leeftijd wordt gestart met de juiste training en begeleiding, is de kans namelijk het grootst om op latere leeftijd eventueel de top in de schietsport te kunnen bereiken.

De meeste jongeren worden lid van een schietsportvereniging uit nieuwsgierigheid, of zijn door familie of vrienden een keer meegenomen, omdat de sport hen leuk lijkt; niet met het doel om topschutter te worden. Eenmaal lid van de vereniging wordt dan de techniek van het schieten aangeleerd en komt meestal al gauw aan het licht wie een talentvolle en enthousiaste sportschutter is, die zich verder wil ontwikkelen in de sport op een zo hoog mogelijk niveau. Zo’n sportschutter krijgt de techniek steeds beter onder de knie en gaat deelnemen aan wedstrijden om zich te kunnen meten met anderen. Wanneer de sporter daar opvalt vanwege de prestaties en ook gemotiveerd is, begint de talentidentificatie en -ontwikkeling.

Een sportschutter waarvan het talent wordt herkend, kan terecht bij een topsportvereniging, waar onder begeleiding van goede, vakbekwame, door de KNSA opgeleide trainers, op maat getraind kan worden en sportschutters worden gestimuleerd om deel te nemen aan wedstrijden. Een omgeving waarbinnen het jonge talent zich in alle rust zowel technisch als mentaal kan ontwikkelen.

De prioriteit bij de ontwikkeling van talent ligt in de eerste jaren voornamelijk bij de uitvoering van de techniek en het houden van plezier in de sport. De trainers van de KNSA zijn opgeleid om jonge mensen door middel van speelse trainingsvormen en uitdagende spelvormen de techniek van het schieten bij te brengen. Tijdens de opleiding, maar ook tijdens bijscholingen wordt daar speciale aandacht aan geschonken.