Topsport

Topsportvereniging

Verenigingen kunnen door de KNSA worden aangemerkt als KNSA-topsportvereniging. Een KNSA-topsportvereniging is een schietsportvereniging die zich richt op wedstrijdsportschutters die meer willen dan alleen aan de interne verenigingscompetitie deelnemen. Het is een vereniging die jonge en oudere talentvolle sportschutters stimuleert om serieus op hoog niveau schietsport te bedrijven. Een vereniging die ervoor zorgt dat sportschutters serieus kunnen trainen om zich voor te bereiden op diverse wedstrijden, zoals bijvoorbeeld Districtskampioenschappen, Nederlandse Kampioenschappen, kwalificatiewedstrijden voor internationale evenementen en de competitie voor verenigingsteams.

Net zoals een topsporter moeten ook KNSA-topsportverenigingen voldoen aan een aantal kenmerken om als zodanig erkend te worden. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen het kunnen beoefenen van olympische en niet-olympische disciplines. Een vereniging waar alleen niet-olympische disciplines worden beoefend kan niet worden aangewezen als KNSA-topsportvereniging. Een ander aspect waar naar gekeken wordt is hoe vaak er getraind kan worden. Is dat onbeperkt of alleen op bepaalde momenten, wordt er onderscheid gemaakt tussen de niveaus van sportschutters en – misschien wel het meest belangrijk – zijn er voldoende goed opgeleide trainers en voldoet de schietbaan aan de eisen voor topsportbeoefening?

Overigens kan het predicaat ‘KNSA-topsportvereniging’ worden verkregen per discipline. Het predicaat ‘KNSA-topsportvereniging’ is te verkrijgen voor de olympische disciplines 10 meter Luchtgeweer, 10 meter Luchtpistool, 50 meter Klein Kaliber Geweer 3-houdingen, Olympisch Skeet en Olympisch Trap. De KNSA geeft bij de aanwijzing wel de voorkeur aan schietsportverenigingen die multi-disciplinair zijn; oftewel: verenigingen waar bij voorkeur meerdere olympische disciplines kunnen worden beoefend.

Meer weten over de eisen die worden gesteld aan een KNSA-topsportvereniging of wilt u weten of uw vereniging voldoet aan die voorwaarden, klik dan op onderstaande link voor het document: Regeling Aanwijzing KNSA-topsportvereniging

Indien u denkt te voldoen aan de voorwaarden en als KNSA-topsportvereniging aangemerkt wilt worden, lees dan verder onder: Aanvraagprocedure KNSA-topsportvereniging.

Wilt u weten of er bij u in de buurt een KNSA-topsportvereniging te vinden is, klik dan op: Overzicht KNSA-topsportverenigingen.