Topsport

Beginnend topschutter

Trainingsdoel
Ter voorbereiding op het KNSA-topsportprogramma, neemt in deze fase het aantal trainingsuren langzaam toe. De schutter ontwikkelt in deze fase een eigen stijl en het fysieke aandeel wordt vergroot. In eerste instantie zal de trainingsomvang toenemen, waarna de schutter uiteindelijk gaat trainen voor het hoogste niveau. Bovendien leert de schutter in deze fase hoe het best school en sport gecombineerd kunnen worden.

Trainingsbelasting
De beginnend topschutter breidt in deze fase de trainingsbelasting uit naar gemiddeld 16 uur per week. In de praktijk betekent dit dat het aantal uren schiettraining wordt vergroot van 9 naar 12 uur per week en de fysieke sportbeoefening wordt vergroot van 3 naar 4 uur per week.

Uitrusting
De beginnend topschutter moet in het bezit zijn van een kwalitatief goede en passende uitrusting, zoals wapen en schietkleding. Bovendien moet hij/zij beschikken over goede munitie.

Wedstrijden
De wedstrijden waaraan de beginnend topschutter deelneemt, beantwoorden aan het vereiste niveau. Uiteraard neemt deze schutter verplicht deel aan Afdelingskampioenschappen, Districtskampioenschappen, Landelijke Klasse Kampioenschappen en Nederlandse Kampioenschappen en worden ook andere KNSA wedstrijden ingepland wanneer dat in de trainingsopbouw past. De beginnende topschutter maakt in deze fase echter ook kennis met het internationale wedstrijdcircuit.