Topsport

Reglementen

Schiet- en wedstrijdreglementen

Zeker ook voor topsporters geldt dat zij zich moeten houden aan de vigerende regelgeving. Voor de meeste topschutters binnen de KNSA betekent dat dat zij kennis moeten nemen van niet alleen het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement maar ook van de internationale reglementen van de International Shooting Sport Federation (ISSF) c.q. de MLAIC, de UIPM, de IPC en de IBSA.

Zowel de KNSA-reglementen als de internationale reglementen zijn gepubliceerd bij “De KNSA” onder Wet en Regelgeving”: www.knsa.nl/wet-en-regelgeving/schiet-en-wedstrijdreglementen


Dopingreglementen

Zeker zo belangrijk voor topschutters zijn ook de Dopingreglementen. Die bepalen welke stoffen maar ook welke methoden verboden zijn bij schietsportwedstrijden. Onder het overzicht “Sportaanbod” zijn onder “Doping” alle van belang zijnde publicaties over doping en de regelgeving daarvoor gepubliceerd: www.knsa.nl/sportaanbod/deelnemen-aan-wedstrijden/doping