Topsport

Talenten, speld in een hooiberg?

Om er voor te zorgen dat er na elke generatie topschutters een nieuwe generatie klaar staat om het stokje van de “oude garde” over te nemen, is het noodzakelijk dat er structureel naar schietsporttalenten wordt gezocht en die op te leiden tot topschutter.

Maar hoe komen schietsporttalenten in beeld? Is dat zoeken naar een speld in een hooiberg, of liggen de talenten voor het oprapen? En wat wordt er mee gedaan als schietsporttalenten eenmaal zijn gevonden?

Bovenstaande vragen hebben als uitgangspunt gediend voor het KNSA beleid inzake de talentidentificatie en talentontwikkeling. Want schietsporttalenten zijn weliswaar dun gezaaid, maar ze zijn er wel! Als je maar weet waar je moet zoeken en waar je op moet letten. Zo heeft de KNSA in samenwerking met NOC*NSF gedefinieerd welke specifieke eigenschappen kenmerkend zijn voor een topschutter. Daarnaast is er tot acht jaar terug gekeken naar de ontwikkeling van de huidige topschutters. 

Wanneer een schietsporttalent is geïdentificeerd, begint de opleiding tot topschutter. Het talent wordt opgeleid aan de hand van het Meerjaren Opleidingsplan Schieten, een document dat vrij nauwkeurig aangeeft welke fasen een schietsporttalent doorloopt en wat het talent moet doen om uiteindelijk te worden toegelaten tot het fulltime topsportprogramma.

Wanneer u meer informatie wenst of in contact wilt treden met een trainer in uw regio, neemt u dan contact op met de Coördinator Topsport van het KNSA bondsbureau:
De heer R.H.B. (Rob) Lövering
Telefoon: 033-4601991
E-mail : topsport@knsa.nl

U kunt ook eerst onderstaande documenten bestuderen voor nadere informatie.

Meerjaren Opleidingsplan Schieten

NOC*NSF Talentprofielen en criteria