Topsport

Aanvraagprocedure KNSA-topsportvereniging

Schietsportverenigingen die willen worden aangemerkt als KNSA-topsportvereniging, kunnen zich aanmeldendoor het invullen van het online Aanvraagformulier Topsportstatus Vereniging.

Door het invullen van het aanvraagformulier verklaart u te voldoen aan de minimale voorwaarden uit de Regeling Aanwijzing KNSA-topsportvereniging. Zodra de aanvraag door de KNSA is ontvangen, zal een Auditor een bezoek brengen aan uw vereniging teneinde te beoordelen of uw vereniging inderdaad voldoet aan de eisen.

De Auditor brengt na afloop van de audit advies uit aan het Dagelijks Bestuur van de KNSA. Het Dagelijks Bestuur beslist uiteindelijk over de aanwijzing van een KNSA-topsportvereniging voor de duur van maximaal één olympische cyclus.

Open hier het Aanvraagformulier Topsportstatus Vereniging