Topsport

Aanvraagformulier topsportstatus schietsportverenigingdd-mm-jjjj
Aantal invullen
Aantal invullen


s.v.p. aankruisen wat van toepassing is


Voorzitter, secretaris of penningmeester
Voorzitter, secretaris of penningmeester

verzoekt namens de vereniging hierbij het bestuur van de KNSA om aanwijzing als "Topsportvereniging" en verklaart hierbij te voldoen aan de minimale voorwaarden uit de Regeling Aanwijzing KNSA-topsportvereniging.

Velden met een * zijn verplicht