Topsport

Wat is een topsportvereniging?

Verenigingen kunnen door de KNSA worden aangemerkt als topsportvereniging. De KNSA vindt het belangrijk dat sportschutters die meer willen dan alleen maar af en toe een wedstrijdje schieten een plek hebben waar zij serieus kunnen trainen om op wedstrijden zoals bijvoorbeeld de Districtskampioenschappen en Nederlandse Kampioenschappen goed te presteren. Maar net zoals een topschutter moet ook een topsportvereniging voldoen aan een aantal kenmerken om als zodanig erkend te worden.

Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen het kunnen beoefenen van Olympische en niet-Olympische disciplines. Een vereniging waar alleen niet-Olympische disciplines beoefend kunnen worden, wordt per definitie niet aangemerkt als topsportvereniging. Een ander aspect waar naar gekeken wordt is hoe vaak er getraind kan worden. Is dat onbeperkt of alleen op bepaalde momenten, wordt er onderscheid gemaakt tussen de niveaus van sportschutters en – misschien wel het meest belangrijk – staan er voldoende goed opgeleide trainers ter beschikking. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken van belang, zoals de eisen waaraan een schietbaan moet voldoen.

Overigens kan erkenning worden verkregen per discipline. Zo kan een vereniging die de beschikking heeft over zowel een 10 meter luchtaccommodatie als een 50 meter klein kaliberaccommodatie, wel worden aangemerkt als topsportvereniging voor alle luchtdisciplines, maar niet voor de klein kaliber-disciplines.

Binnenkort zal de KNSA voorwaarden voor een topsportvereniging bekend maken in een nog vast te stellen regeling.