Topsport

Veilig topsportklimaat

De KNSA hecht veel waarde aan een veilig en positief sportklimaat, zodat eenieder die de schietsport beoefend, dit in een veilige omgeving en op een verantwoorde manier kan doen.

Elke sporter heeft het recht om in een veilige omgeving te kunnen sporten. Ook voor topsporters is dat belangrijk. Daarom zorgt de KNSA voor maatregelen die grensoverschrijdend gedrag, in alle verschijningsvormen, moeten voorkomen en is de KNSA voorbereid om adequaat om te gaan met de gevolgen wanneer dat toch mocht gebeuren. De KNSA is erop gefocust sportief gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen en zo een veilig sportklimaat te creëren c.q. te waarborgen.

Tot een veilig topsportklimaat behoort tevens een trainingsaccommodatie in optima forma en met op topsport gerichte faciliteiten. Het KNSA Opleidings- en Trainingscentrum (OTC) in Emmer Compascuum voorziet daarin. Onze Trainers/Coaches werken conform de door NOC*NSF opgestelde “Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders”. Niet alleen de Trainers/Coaches volgen deze gedragsregels, de KNSA stelt ook eisen aan de aangewezen topsporters; voor hen geldt een soortgelijke gedragscode, namelijk de “Gedragscode voor topsporters”.

Bij het Centrum Veilige Sport Nederland is meer uitgebreide informatie te vinden over grensoverschrijdend gedrag, anti-doping, matchfixing of fraude, discriminatie, pesten, enzovoorts.