KNSA

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en de steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

Nieuwsbrief verenigingen & kader

Nieuwsbrief 127
Leusden, 22 januari 2021

Update - lockdown in ieder geval tot en met 9 februari 2021

Aangezien het kabinet de lockdown die in Nederland van kracht was, heeft gecontinueerd tot en met in ieder geval 9 februari 2021, zijn ook de daarmee gepaard gaande maatregelen met betrekking tot de schietsport gecontinueerd. De situatie blijft dus grotendeels zoals die was conform onze Nieuwsbrief van 15 december 2020. Voor verenigingen die niet gesloten zijn (buitenbanen) geldt uiteraard dat zij ook nog rekening moeten houden met de avondklok (21.00 – 04.30 uur) die op 23 januari 2021 in werking treedt.


Copyright © KNSA Alle rechten voorbehouden.