KNSA

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en de steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

Nieuwsbrief verenigingen & kader

Nieuwsbrief 83
Leusden, 27 september 2018

Vergeet niet tijdig de aanvraag her-certificering in te dienen!

In 2013 is de KNSA gestart met de verplichte basiscertificering voor verenigingen. Verplicht, voor zover verenigingen gebruik maken van vuurwapens. De geldigheid van het certificaat bedraagt maximaal vier (4) jaar, zodat in 2017 de eerste verenigingen een her-certificering hebben aangevraagd. Veel verenigingen zijn niet in 2013 maar in 2014 gecertificeerd zodat de her-certificering daarvan in 2018 of nog later, in 2019, aan de orde is. Op de KNSA-website staat een overzicht van alle bij de KNSA aangesloten verenigingen die zijn gecertificeerd en in de laatste kolom staat de datum tot wanneer het certificaat geldig is: Overzicht basis-gecertificeerde KNSA-verenigingen

Verenigingen kunnen een aanvraag voor her-certificering indienen op z’n vroegst zes (6) maanden voordat de geldigheid van het certificaat afloopt.

De KNSA roept verenigingen op om tijdig die aanvraag in te dienen, om te voorkomen dat de geldigheid van het certificaat vervalt en er nog geen her-certificering heeft plaatsgevonden.  Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om automatisch hiervoor een herinnering te sturen; verenigingen moeten hier zelf op toezien.

Die aanvraag kan eenvoudig worden gedaan via de KNSA-website: Aanvragen-her-certificering en het aanvraagformulier her-certificering online in te vullen en te verzenden.

Meestal zal de audit dan binnen twee (2) weken worden afgenomen en ontvangt de vereniging vervolgens – als alles weer in orde is bevonden – een nieuw, gewijzigd certificaat met een nieuwe geldigheidsduur van vier (4) jaar.


Copyright © KNSA Alle rechten voorbehouden.